home info portfolio produCten promoties links contact
 
 
Communie | Lentefeest
Huwelijksfotografie
Modelfotografie
Fotoproducten
Auteursrecht
Wet op de privacy/GDPR
Verkoopsvoorwaarden
 
 
 
  GDPR
  B-Artphotography respecteert uw privacy
   

Privacybeleid:

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van B-Artphotography.
De GDPR  of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is laatst bijgewerkt op 31 mei 2018.

Gegevens die worden verwerkt:

Bij het gebruik van mijn diensten zullen er enkele personengegevens worden gevraagd.
Deze gegevens worden gebruikt in het kader van facturatie.
Hieronder vind je een overzicht van de personengegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer / gsm
 • E-mailadres
 • Overige personengegevens die u actief verstrekt,

        bv. door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens     een kennismakingsgesprek, …

Bijzondere en/of gevoelige personengegevens:

B-Artphotography heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Ouders worden dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming personengegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@B-Artphotography.be, dan wordt deze informatie verwijdert.

Doel en grondslag van de verwerkte gegevens:

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening nog beter te kunnen uitvoeren.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

De gegevens worden verzameld op grondslag van overeenkomst.
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
B-Artphotography zal nooit personengegevens openbaar zetten of doorgeven aan derden.
B-Artphotography maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.
B-Artphotography werkt enkel met een zeer beveiligde website (htpps://)
Bewaartermijn van gegevens:

Verstuurde facturen worden 7 jaar bewaard, i.v.m. de fiscale bewaarplicht.
Personengegevens die u actief verstrekt, bv. door een, contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek worden bewaard zolang
B-Artphotography nog actief in bedrijf is en zolang deze gegevens van toepassing zijn.

Waar worden de gegevens bewaard:

Volgende programma’s worden gebruikt voor het bewaren van gegevens:

 • De mailbox van B-Artphotography.
 • Het maken van een link met paswoord voor het doorsturen van de gemaakte fotobeelden via een beveiligde pagina op onze website (deze is niet zichtbaar voor derden).
 • De facturen worden bewaard op onze server en de papieren versie van de facturen worden bewaard in een map voor onze boekhouding.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U hebt het recht on je personengegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw personengegevens door B-Artphotography en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekend dat u een verzoek kan indienen om de personengegevens die ik over u beschik in een computerbestand naar u of een ander persoon, een door u genoemde organisatie, te sturen.

Portretrecht:

Niets van de inhoud (foto’s) op onze website mag in veelvoud genomen worden, noch afgedrukt of verdeeld worden door de verantwoordelijke(n) of besteller(s). Deze foto’s mogen enkel afgedrukt of bewerkt worden door B-Artphotography.
De link naar onze website dient enkel om een keuze te maken van foto’s (voorzien van een nummer) uit de reportage. Die worden dan afgedrukt of verder bewerkt in een album naar keuze bij B-Artphotography. De digitale foto’s (origineel en/of bewerkt) blijven eigendom van de fotograaf / B-Artphotography.


 

 
  webdesign by ICTdesign 
B-Artphotography      
Daalstraat 56 - 9420 Erpe-Mere
 
0496 - 18 53 62