home info portfolio produCten promoties links contact
 
 
Communie | Lentefeest
Huwelijksfotografie
Modelfotografie
Fotoproducten
Auteursrecht
Wet op de privacy/GDPR
Verkoopsvoorwaarden
 
 
 
  Auteursrecht
  Auteursrecht B-Artphotography
 

 

Deze website is eigendom van: B-Artphotography

Contactgegevens:

Daalstraat 56
9420 Erpe-Mere (Mere)
0496/18 53 62
E-mail: info@B-Artphotography.be

AXA-bank Europe: 750-6358367-78
IBAN: BE69 7506 3583 6778
BIC: AXAB BE 22
Ondernemingsnummer: BE-0817.121.466

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten:

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, foto’s e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan B-Artphotography of rechthoudende derden.
Alle opnames (digitaal of analoog) gemaakt door de fotograaf, blijven auteursrechtelijk eigendom van B-Artphotography. Elke vorm van reproductie, copy of ander gebruik zijn strikt verboden.

Beperking van aansprakelijkheid:

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
B-Artphotography levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal B-Artphotography de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

B-Artphotography kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u B-Artphotography contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. B-Artphotography geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
B-Artphotography kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
B-Artphotography verklaart uitdrukkelijk dat hij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken:

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.

 

 

 
  webdesign by ICTdesign 
B-Artphotography      
Daalstraat 56 - 9420 Erpe-Mere
 
0496 - 18 53 62