home info portfolio produCten promoties links contact
 
 
Communie | Lentefeest
Huwelijksfotografie
Modelfotografie
Fotoproducten
Auteursrecht
Wet op de privacy/GDPR
Verkoopsvoorwaarden
 
 
 
  Verkoopsvoorwaarden
  Verkoopsvoorwaarden B-Artphotography
   
  1. Klachten met betrekking tot geleverde prestaties of facturatie moeten binnen de acht dagen en aangetekend ter kennis gebracht worden.
  2. Alle lasten, taksen en BTW zijn ten laste van de opdrachtgever.
  3. De betaling van een derde van het totale orderbedrag geldt als bevestiging van een bestelling. Bij aanvang van de opdrachtuitvoering dient een tweede voorschot gestort te worden van een tweede derde. Het saldo is verschuldigd bij
  4. Niet tijdige betaling van een factuur impliceert de mogelijkheid om alle lopende opdrachten onmiddellijk te onderbreken. Alle veroorzaakte schade door deze onderbreking zal voor rekening van de opdrachtgever zijn.
  5. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel, tenzij anders vermeld.
  6. Het vervallen van de betalingstermijn geldt als ingebrekestelling. Daardoor worden alle openstaande schuldvorderingen opeisbaar, zelfs diegene die niet vervallen zouden zijn.
  7. Het intrekken van een lopende opdracht door de klant zal resulteren in een verschuldigde schadevergoeding van 20% van het totale bedrag van de nog uit te voeren opdracht. De reeds uitgevoerde prestaties zullen aan normaal tarief gefactureerd worden en de factuur zal onmiddellijk opeisbaar zijn.
  8. Bij wanbetaling zal een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1,5% per maand, van rechtswege te vermeerderen met een verhoging van 30% van de openstaande vorderingen, met een minimum van 500 euro.
  9. B-Artphotography is niet aansprakelijk bij verlies van foto's en of bij een technisch probleem die zich zou kunnen voordoen tijdens of na een reportage.
  10. Op deze factuurvoorwaarden is enkel het Belgische Recht van toepassing. Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Handelsrechtbanken van Dendermonde.

 

 

 
  webdesign by ICTdesign 
B-Artphotography      
Daalstraat 56 - 9420 Erpe-Mere
 
0496 - 18 53 62